สถานีตำรวจภูธรไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์. 032-499425 โทรสาร.032-499436
หน้าแรกผู้บริหารประวัติสถานีแผนที่ / ที่ตั้งติดต่อเราหน่วยงานสังกัด ภ.7

ชนะเลิศโครงการประกวดการฝึก

พ.ต.ท.สุระพรรณ นาทวรทัต สวญ.สภ.ไร่สะท้อน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ไร่สะท้อน เป็นตัวแทน ของ ภ.จว.เพชรบุรี ในระดับ สถานีตำรวจที่มี สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ เข้าร่วมประกวดการฝึกประจำปี 2555 ของ ตำรวจภูธรภาค 7
และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี